Heureka.cz - porovnání cen a srovnání produktů

Knihy Portál, 320 - 472

Partner sekce

Knihcentrum.cz Knihcentrum.cz
www.knihcentrum.czČlověk a jeho symboly

96% (Perfektní)5 recenzí

320, Portál, naučná, 2017, české

Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech. Jung...

Uložit ke srovnání

Problém Spinoza

96% (Perfektní)3 recenze

408, Portál, beletrie, 2012, české

Ve svém nejnovějším románu autor završuje svou filozofickou trilogii (Když Nietzsche plakal, Léčba Schopenhauerem). Protagonisty románu, mladého talentovaného holandského...

Uložit ke srovnání

Co řeknete až pozdravíte Eric Berne

97% (Perfektní)3 recenze

456, Portál, naučná, 2013, české

V této knize slavný psychoterapeut Eric Berne pomocí základních konceptů transakční analýzy rozvíjí zejména téma životních scénářů. Životní scénáře nám svou výchovou předávají...

Uložit ke srovnání

Objevování dítěte

100% (Perfektní)1 recenze

352, Portál, naučná, 2017, české

Maria Montessori začala svou pedagogickou dráhu prací s dětmi, které trpěly mentálním postižením. Docílila toho, že tyto děti složily zkoušku ze čtení a psaní určenou pro děti...

Uložit ke srovnání

Školní didaktika

98% (Perfektní)1 recenze

446, Portál, naučná, 2009, české

Pojetí výuky a jeho východiska Činitele výuky Základy vyučování a učení Evaluace ve výuce Edukace v české škole a perspektiva Evropské unie Učebnice širokého týmu...

Uložit ke srovnání

Metody a řízení sociální práce

98% (Perfektní)1 recenze

400, Portál, naučná, 2013, české

Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce. Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence,...

Uložit ke srovnání

Červená kniha - Carl Gustav Jung

94% (Perfektní)4 recenze

372, Portál, životopisy, 2010, české

Více informací na www.cervenakniha.cz Švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung (1875–1961) patří k osobnostem, na kterých se už celá desetiletí s větším či menším...

Uložit ke srovnání

Flow

100% (Perfektní)5 recenzí

328, Portál, naučná, 2015, české

Pojem flow neboli plynutí jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo...

Uložit ke srovnání

Návrat domů

100% (Perfektní)1 recenze

320, Portál, naučná, 2018, české

John Bradshaw je celosvětově proslulý autorem několika bestsellerů zabývajících se zejména poruchami rodinného systému a jejich přenosem na další generace a technikami...

Uložit ke srovnání

O smrti a umírání

320, Portál, naučná, 2015, české

O smrti a umírání je jednou z nejslavnějších psychologických studií konce 20. století, jíž bylo odtabuizováno téma smrti. Jde o autorčinu „vlajkovou loď“, v níž se snaží...

Uložit ke srovnání

Psychologie ve školní praxi

384, Portál, naučná, 2014, české

Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy. Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické...

Uložit ke srovnání

Vývojová psychologie

99% (Perfektní)1 recenze

424, Portál, naučná, 2015, české

Publikace podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem. Zachycuje proměny lidské psychiky a chování od početí a prenatálního života až po umírání a...

Uložit ke srovnání

Všichni hrajeme divadlo

320, Portál, naučná, 2018, české

Jedná se o Goffmanovo klasické dílo na pomezí sociologie a psychologie, v němž autor téměř beletristickým způsobem popisuje základní myšlenky své dramaturgické sociologie (či...

Uložit ke srovnání

Základy psychoterapie

408, Portál, naučná, 2017, české

Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá v pátém, přepracovaném vydání podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie, podává...

Uložit ke srovnání

Mozek a řeč - Love J. Russell, Webb G. Wanda

83% (Perfektní)1 recenze

376, Portál, naučná, 2009, české

Narušení komunikační schopnosti, ať už se týká vyjadřování nebo porozumění řeči, je součástí mnoha různých poruch v dětství i v dospělosti (např. dysfázie, dyslexie, DMO,...

Uložit ke srovnání

Terapie narušené komunikační schopnosti

100% (Perfektní)1 recenze

392, Portál, naučná, 2011, české

Autory knihy jsou přední slovenští a čeští odborníci. Kniha popisuje východiska, cíle, metody a formy terapie u široké škály poruch komunikace. Zabývá se terapií narušeného...

Uložit ke srovnání

Vzpomínky/sny/myšlenky C. G. Junga

77% (Velmi dobrý)4 recenze

384, Portál, životopisy, 2015, české

C. G. Jung se na sklonku svého života uvolil na naléhání přátel k tomu, že se svou spolupracovnicí a sekretářkou Anielou Jaffé napíše svou duchovní autobiografii. Stanovil si...

Uložit ke srovnání

Cesta životem

95% (Perfektní)

392, Portál, naučná, 2014, české

Průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt. Publikace obsahuje dlouhý a složitý příběh lidského života a autor jej vypráví s co největším využitím...

Uložit ke srovnání

Strukturované učení

98% (Perfektní)1 recenze

408, Portál, naučná, 2008, české

Vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Kniha shrnuje dosavadní zkušenosti s metodikou strukturovaného učení v Česku. Popisuje principy intervenční strategie,...

Uložit ke srovnání

Vybrané spisy C. G. Junga

98% (Perfektní)4 recenze

360, Portál, naučná, 2014, české

V Jungově díle se nachází centrální pojetí tvořivé dimenze, stávání se a rozvoje, jež je vlastní každé existenci. Má-li člověk přístup k této tvořivé dimenzi, může docházet k...

Uložit ke srovnání

Nová cesta k léčbě šikany

97% (Perfektní)1 recenze

336, Portál, naučná, 2011, české

Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně...

Uložit ke srovnání

Přehled sociologie

336, Portál, 2005, české

Formou stručných (dvoustránkových) pojednání kniha shrnuje základy sociologického myšlení od jeho počátků až do současnosti. Informativním způsobem pojednává o vzniku...

Uložit ke srovnání

Řeč těla

94% (Perfektní)4 recenze

360, Portál, naučná, 2011, české

  K aktualizovanému a podstatně rozšířenému vydání knihy Řeč těla (kniha je rozšířena zhruba o dvě třetiny) si Allan Pease přizval svou manželku Barbaru a novým způsobem...

Uložit ke srovnání

Kvalitativní výzkum

100% (Perfektní)1 recenze

408, Portál, naučná, 2016, české

Metody kvalitativního výzkumu si získávají ve vědách o člověku a společnosti stále větší význam, ať jsou považovány za doplněk tradičních kvantitativních postupů, nebo jejich...

Uložit ke srovnání

Matka, Hetéra, Amazonka, Médium

100% (Perfektní)1 recenze

400, Portál, 2015, české

Toni Wolfová, analyzandka, spolupracovnice, družka a přítelkyně C. G. Junga a spoluzakladatelka Psychologické společnosti v Curychu, navrhla model čtyř ženských archetypů,...

Uložit ke srovnání

Chlapec, kterého chovali jako psa

100% (Perfektní)1 recenze

344, Portál, beletrie, 2016, české

Autor : Maia Szalavitz, Bruce D. Perry, Popis : Dětský psychiatr Bruce Perry měl v terapii děti, které zažily nepředstavitelné hrůzy: přežily genocidu, byly svědky násilných...

Uložit ke srovnání

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách

97% (Perfektní)4 recenze

384, Portál, naučná, 2014, české

Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, v...

Uložit ke srovnání

Vlídná povzbuzení na každý den

384, Portál, esoterika, 2004, české

Každý den, ať už s sebou přináší věci veselé nebo smutné, je pro nás výzvou. Kniha se může pro čtenáře stát inspirací a podnětem, jak z každého dne roku vytěžit co nejvíce. Den...

Uložit ke srovnání

Lži na pohovce

384, Portál, 2016, české

Autor : Irvin D. Yalom, Popis : a pozadí příběhu několika analyticky orientovaných terapeutů a jejich pacientů, který se odehrává v současném San Francisku, přední americký...

Uložit ke srovnání

Psychoanalytická diagnóza

99% (Perfektní)1 recenze

410, Portál, naučná, 2015, české

zpřístupnění psychoanalytické teorie osobnosti i začínajícím praktikům na poli dynamické psychoterapie; typy klientů, terapeutický záměr a intervence

Uložit ke srovnání

1 - 30 ze 130 produktů
1 2 3 4 5

Zboží oblíbených značek
na jednom místě:

Vybírejte ve slovenské verzi Heureka.sk: Knihy